Digital Art

Här tecknar och målar jag i datorn på en digital ritplatta i program som Painter, Rebelle och Photoshop. Bilderna skrivs ut i en begränsad upplaga på ett hårt pressat akvarellpapper specialgjort för storformatsskrivare. Papper och bläck uppfyller alla krav på beständighet.

Digital Art

Digital Art: Fashion, upplaga på 30 ex, numrerad och signerad. Motivmåttet är 27 x 33 cm. Med ram är ramyttermåttet 47,3 x 56,8 cm.

Digital Art

Digital Art: Båthamn, upplaga 50 ex, numrerad och signerad. Motivmåttet är 25 x 25 cm. Med ram och passepartout är ramyttermåttet 46,6 x 49,6 cm.

Digital Art

Digital Art: Groddamen, upplaga 30 ex, numrerad och signerad. Motivmåttet är 19,6 x 26 cm. Med ram och passepartout är ramyttermåttet 39,2 x 46,7 cm.

Digital Art

Digital Art: Granar, upplaga 50 ex, numrerad och signerad. Motivmåttet är 18,4 x 14 cm. Med ram och passepartout är ramyttermåttet 37,5 x 34,6 cm.

Digital Art

Digital Art: Nattmotiv skärgård, upplaga 50 ex, numrerad och signerad. Motivmåttet är 23,5 x 16,1 cm. Med ram och passepartout är ramyttermåttet 43,5 x 38 cm.

Digital Art

Digital Art: I hamnen, upplaga 50 ex, numrerad och signerad. Motivmåttet är 35 x 26 cm. Med ram och passepartout är ramyttermåttet 55,5 x 49,5 cm.

Digital Art

Digital Art: Snäcklady, upplaga 30 ex, numrerad och signerad. Motivmåttet är 28,7 x 39,6 cm. Med ram och passepartout är ramyttermåttet 49,5 x 62,8 cm.

Digital Art

Digital Art: Måsar, upplaga 50 ex, numrerad och signerad. Motivmåttet är 19,3 x 26,8 cm. Med ram och passepartout är ramyttermåttet 39,3 x 47,7 cm.

© 2021 · All Rights Reserved · Serneblad Design